Vill Ni bli en del i vårt lag?

Vill ni förknippas med skididrottens själ? Stärk er personal, och ert varumärkes identitet, kraft och trovärdighet tillsammans med oss! Längdskidor för oss är:

ÄRLIG KAMP, UTHÅLLIGHET, GLÄDJE och PASSION

Vi har lediga platser för fler sponsorer på olika  nivåer. Med samarbetsavtal med oss kan företaget involvera anställda och kunder i anpassade aktiviteter och tillsammans med elitlaget och övriga samarbetspartners utbyta kunskap, tjänster och erfarenhet som skapar motivation, hälsa och prestationskultur. Vi bygger ett nätverk av våra partners som får upp motivationen och minskar sjukfrånvaro och stress.

Ta gärna kontakt med ekonomi-/partneransvarig Mikael Bilock, se kontaktuppgifter längst ner, för ett förutsättningslöst samtal och presentation.

Vårt erbjudande riktas till alla de som delar vår syn på friskvård, idrott och rörelse. I samarbetet exponeras ni tillsammans med elitskidåkare i många olika sammanhang och vi kan erbjuda hela anpassade upplägg. Partnerskap kan t.ex. innehålla:

  • Samarbete friskvård – möjliggör att kunna erbjuda anställda och kunder föreläsningar, träningar och event kring om t.ex. motivation, träningslära, teknik och valla
  • Exponering – reklamplats på dräkt, på webbplats, eller en del av teamnamnet!
  • Events – kan vara kundaktiviteter eller interna
  • Sponsorskylt – att sätta i egen lokal
  • Möjligt erbjuda teamets designade skidkläder och rabatterad utrustning till anställda och kunder
  • Möjlighet till arrangerat läger/skidresa för anställda och kunder
  • Möjlighet till rabbatterade priser på utrustning
  • Vasaloppsservice för anställda och/eller kunder
  • Delta på sponsorskvällar, åka med elitåkare samt föreläsningar

Kontaktperson

Mikael Bilock
070-630 69 72
mikael.bilock@bilock.se